Rubriek 9, Religieus

Map 1

Inv.nr.

Omschrijving

Herkomst

1

Eigendomsbewijs voor dhr. Adriaan van der Plas d.d. 18 mei 1927

Mevr. G. Stam-Bongen

2

Eigendomsbewijs voor dhr. D.Brouwer d.d. 14/21 jan. 1914

Mevr. G. Stam-Bongen

3

Eigendomsbewijs voor dhr. A. Heykoop d.d. 14/21 jan. 1914

Mevr. G. Stam-Bongen

4

Eigendomsbewijs voor dhr. J.W. den Breejen d.d. 14/21 jan. 1914

Mevr. G. Stam-Bongen

5

Pachtcontract tussen dhr. J.G. Swets en P. Stam d.d. 14 mrt 1944

Mevr. G. Stam-Bongen

6

Huurcontract tussen dhr. J.G. Swets en P. Stam d.d. 1 jan. 1919

Mevr. G. Stam-Bongen

7

Eigendomsbewijs voor dhr. Jacob Rikkers d.d. 9/16 jan. 1920

Mevr. G. Stam-Bongen

8

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

9

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

10

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

11

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

12

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

13

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

14

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

15

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

16

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

17

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

18

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

19

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

20

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

21

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

22

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

Map 2

Inv.nr.

Omschrijving

Herkomst

23

Eigendomsbewijs werf Arie de Leur (+ bijlage 1904) d.d. 18 maart 1901

Mevr. Van Dam- Blokland, Driebergen

24

Testament van mej. Cornelia Blokland d.d. 9 juli 1925

Mevr. Van Dam- Blokland

25

Overschrijving van grafruimte nr.85 op naam van Joost Jacob Blokland d.d. 15 aug. 1913

Mevr. Van Dam- Blokland, Driebergen

26

Transportbrief voor Wouter Theunisz.Swets (kopie) 1794

via secr.

27

Repertorium op de lenen van de hofstede Arkel in de Alblasserwaard 1317- 1650. Uit: "Ons Voorgeslagt" 

28

Polis voor brandverzekering o.n.v. dhr. P.H.den Breejen voor pand A 186, thans Rivierdijk 144, 1927

Dhr. J.D.Coenraads

29

Acte van verkoop van een koetshuis c.a. door de erven Blokland aan O.A.Wieringa winkelier te H' veld d.d. 10 de. 1909 (kopie)

Dhr. D.de Rooy

30

Acte R.A. Hardinxveld no.32 d.d. 26 mrt. 1712 met transscriptie (kopie)

Werkgr. genealogie Sliedrecht

31

Acte R.A. Hardinxveld no.32 d.d. 26 mrt. 1712 met transscriptie (kopie)

Werkgr. genealogie Sliedrecht