Bronnen

Aldfaer

Aldfaer is geen bron, maar een genealogisch software programma. In dit (gratis) programma verwerken we de genealogische informatie welke we tot onze beschikking hebben. Ook nieuwe kwartierstaten worden zoveel als mogelijk in dit programma verwerkt. Daarom kunnen we al vrij snel bepaalde familie-verbanden leggen binnen Hardinxveld-Giessendam.

Burgerlijke Stand

De Burgerlijke Stand van de oude gemeenten Hardinxveld en Giessendam zijn grotendeels verwerkt in het voornoemde pakket Aldfaer. Op de pc in het HIC hebben we tevens alle akten van het geboorte, huwelijks- en overlijdensregister van beide gemeenten als scan staan.

Op het kunnen inzien van deze bron is de privacy- wetgeving van toepassing. Dit houdt in dat overlijdensakten tot 50 jaar, huwelijksakten tot 75 jaar en geboorteakten tot 100 jaar terug in te zien zijn. De collectie met scans in het HIC zijn wat dat betreft nagenoeg ‘up-to-date’:

Hardinxveld:
Geboorte- akten: 1812- 1912
Huwelijksakte: 1812- 1932
Overlijdensakten: 1812- 1957

Giessendam:
Geboorte- akten: 1812- 1907
Huwelijksakten: 1812- 1932
Overlijdensakten: 1812-1957

Bevolkingsregister

Een aantal jaren geleden is het volledige Bevolkingsregister van beide gemeenten op micro- fiche gezet. Deze microfiche collectie is aanwezig in het HIC, evenals een kaartenbak waarmee snel de gewenste personen kunnen worden opgezocht. Met een speciaal lees- apparaat kunnen de betreffende fiches worden bekeken. Aanwezig zijn de volgende jaren:

Hardinxveld: 1850- 1910
Giessendam: 1870- 1910

DTB- registers (ook wel ‘kerkboeken’ genoemd) en Gaarderarchieven.

De zogeheten Doop- , Trouw- en Begraafregisters van de gemeenten Hardinxveld en Giessendam bevatten informatie over alle bewoners van beide gemeenten van vóór de invoering van de Burgerlijke Stand in 1812. De naam ‘kerkboeken’ dekt niet helemaal de lading, want vanaf 1795 (begin van de Franse tijd) werden de meeste huwelijken gesloten voor het Gerecht, vanaf 1805 hebben de meeste gemeenten overlijdensregisters welke eveneens los stonden van de kerk. Daarnaast werd van 1695- 1805 belasting/impost geheven op trouwen en begraven. De schriftelijke vastleggingen hiervan noemen we de Gaarderarchieven. LEG EEN LINK NAAR EEN PDF- BESTAND MET DE INVENTARISSEN VAN GAHETNA INZAKE HARDINXVELD EN GIESSENDAM.

Naast de website GaHetNa zijn de DTB boeken fragmentarisch als papieren kopie aanwezig in het HIC. Zie daartoe het Archieven- overzicht (LINK) naar pagina. Op de pc in het HIC staan scans van vrijwel alle DTB- registers als volledig bestand (dus bijvoorbeeld het complete Doopboek van Neder- Hardinxveld van 1660- 1749).
Het HIC bevat tevens indexen op trouw- en begraafregisters welke niet op internet zijn te vinden.

Huwelijken Alblasserwaard 17e eeuw
Huwelijken Hardinxveld, 1775- 1811
Begraven Boven- Hardinxveld, 1656- 1725 (een bron die buiten de reguliere DTB collectie
van het NA valt)
Gaarderregister Hardinxveld Begraven, 1695- 1759
Gaarderregister Hardinxveld Begraven, 1766- 1805
Gaarderregister Hardinxveld Begraven, 1786- 1805
Register aangegeven lijken, 1805- 1811
Weeskamer Hardinxveld, 1616- 1708
Lidmatenregister Hardinxveld, 1638- 1723

Word lid van
onze vereniging!

Lid worden