Inschrijfformulier lidmaatschap

Onze vereniging heeft heel veel leden, maar er kunnen er nog veel meer btj. Wij willen nog meer dorpsgenoten enthousiast maken voor ons werk. De lidmaatschapsprijs hoeft geen probleem te zijn die is €17,50 per jaar. Jongeren en ouderen betalen €15,00.

Voor die prijs krijgt elk lid ieder jaar gratis een nieuwe historische uitgave toegestuurd, een boek of een dvd, die natuurlijk betrekking heeft op de geschiedenis van ons dorp. Twee maal per jaar ligt er een prachtig tijdschrift bij de leden in de bus met allerlei historische en genealogische feiten en gebeurtenissen en natuurlijk heel veelfoto's. Daarnaast wordt er altijd in voor- en nlaar een interessante lezing georganiseerd over een plaatselijk of regionaal geschiedkundig onderwerp. Deze lezingen zijn ook gratis toegankelijk.

ledere zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur is het Historisch Informatie Centrum open, Peufenstraat 243, waar u allerlei archieven kunt raadplegen, onze uitgaven kunt kopen of uw vragen op historisch gebied kunt voorleggen aan de aanwezige bestuursleden en genealogen. De laatsten kunnen u wellicht verder helpen met uw stamboomonderzoek.

Ook kunt u hier de uitgebreide fotocollectie inzien en eventueel de door de vereniging uitgegeven publicaties aanschaffen, voor zover ze nog voorradig zijn. ledereen is van harte welkom en kan ook op een kopje koffie rekenen.

Vriendelijke groet,

Het bestuur (secretariaat: wf@vandebree.nl)

Lid worden

Versturen

Word lid van
onze vereniging!

Lid worden