De Historische Vereniging

De Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam is opgericht in 1978 en telt op dit moment ca.850 leden.
De vereniging houdt zich bezig met de bevordering van de belangstelling voor de plaatselijke historie
.

Daarnaast is vereniging actief met de beoefening van de plaatselijke geschiedenis. Plaatselijk genealogisch onderzoek legt daarbij een verbinding tussen de historie en de bewoners. Hierbij komen archiefonderzoek en literatuuronderzoek aan de orde. De vereniging realiseert haar doelstellingen door tal van activiteiten.

Publicaties
Minstens een keer per jaar proberen we een boekje in de Historische Reeks Hardinxveld- Giessendam te doen verschijnen. Daarnaast verzorgt de vereniging ook andere publicaties, over het algemeen groter van omvang, die veelal voor de leden tegen een gereduceerde prijs verkrijgbaar zijn.

Mededelingenblad
Elk halfjaar verspreidt het bestuur een mededelingenblad onder de leden. Het blad bevat nieuws van het bestuur, artikelen die door de leden worden aangeleverd en artikelen  over historische feiten en gebeurtenissen.

Lezingen
In het voorjaar en in het najaar organiseert de vereniging een lezing over een plaatselijk of regionaal geschiedkundig onderwerp.

Historisch Informatie Centrum
In het gerestaureerde pand Peulenstraat 243 heeft de vereniging een eigen informatiecentrum, dat elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend is. Hier kan het archief van de vereniging worden geraadpleegd evenals de uitgebreide fotocollectie, de leggers van de krant "Rondom de Giessen" en een groot aantal genealogische gegevens. U kunt hier ook terecht voor uitgaven van de vereniging.

Depot
Achter museum De Koperen Knop is in 1993 op initiatief van de historische vereniging een smederij en een wagenschuur gebouwd. Boven deze gebouwen heeft de vereniging haar restauratiewerkplaats en depotruimte. 

Monumenten

Ook ten aanzien van de landelijke en gemeentelijke monumenten is de vereniging actief. Zij participeert onder andere in de monumentencommissie. De vereniging komt daadwerkelijk in het geweer als er monumenten of andere beeldbepalende gebouwen of plaatsen in het geding zijn.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als lid ?
Vul dan het aanvraagformulier in of stuur een e-mail.

Adressen

[nl]-->

Historische Vereniging Hardinxveld- Giessendam

Buitendams 77
3371 BB HARDINXVELD- GIESSENDAM
Tel 0184 614563
Fax. 0184 611589
E-mail secretariaat HV

Historisch informatiecentrum

Zaterdagmorgen 10.00- 12.00 uur
3371 AM Peulenstraat 243
E-mail HIC

Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld- Giessendam

Tel. 0183 616619  
E-mail: secretariaal SDB

Museum De Koperen Knop

Binnendams 6
3373 AD Hardunxveld - Giessendam
Tel: 0184-611366
Email: koperenknop@koperenknop.nl

Word lid van
onze vereniging!

Lid worden