Jaarverslag 2018

Kort verslag van de werkzaamheden van het bestuur in het jaar 2018
• Maandelijks werd de gebruikelijke bestuursvergaderingen gehouden. (zie nawoord)
• Mw. Van Lopik en dhr. Van Wijngaarden bezochten de bijeenkomsten van het Historisch Overleg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Een ontmoetingsplaats voor bestuursleden van historische verenigingen in de regio. We horen van elkaar en leren van elkaar….
• In juni stond de Vereniging weer met een stand op de braderie in de Peulenstraat. We hebben weer veel mensen ontmoet en gesproken. Goed voor de bekendheid van onze HV
• In juli en december verscheen het Mededelingenblad. Dat staat er dan in een paar woorden. Maar het samenstellen en redigeren van het MB is iedere keer weer een stevige klus die veel tijd en aandacht vraagt. Verzamelen van kopij, auteurs achter de broek zitten, overleggen met vormgevers, die vaak net iets anders denken dan de eindredacteur, overleg met de drukkers, kortom Alie van Lopik is er maar druk mee. Er is wel een redactiecommissie, maar het meeste komt toch neer op de eindredacteur. Iemand moet het roer in handen hebben, en dat is bij Alie van Lopik in vakkundige en veilige handen. En dat mag ook wel eens worden gezegd…..!
• Op de Open Monumenten Dag op 8 september werd, mede in het kader van 40 jaar HV, in samenwerking met Servanda, een ontbijt georganiseerd op de Dam. Het thema was “In Europa” en daarom had het ontbijt een Europees tintje. Fijn dat het college van B&W weer goed was vertegenwoordigd.
• We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om wethouder Jan Nederveen de eerste fotoplaat te laten onthullen die was aangebracht op het HIC
• Een ander project in het jubileumjaar was het aanbrengen van fotoplaten op markante panden in de Peulenstraat. Dit project loopt nog steeds, maar het is soms lastig de bewoners of eigenaren te overtuigen van het nut van het aanbrengen van zo’n fotoplaat. Met boort niet graag gaten in een muur, maar de foto kan natuurlijk ook achter het raam worden geplaatst. We gaan er dit jaar met hernieuwde energie mee aan de slag!
• Het kon niet op die dag… Op dezelfde datum, 8 september, vond de tweejaarlijkse gondelvaart plaats. De HV was ook hier weer aanwezig met onze zalmschouw, versierd met een zeil met het logo van de HV en verlicht middels een aantal lichtslangen. Niet te uitbundig, een zalmschouw is een waardige oude dame en daar moet je met respect mee omgaan. Schipper was IJmert Beuzekom en Peter van Wijngaarden fungeerde als min of meer nuttige ballast. Het was een genoeglijke, maar wel wat lawaaiige avond…..
• Een geplande busreis door de Alblasserwaard, ook in het kader van het 40-jarig jubileum, ging niet door bij gebrek aan deelname.
• De bouw van het stookhuisje op het terrein van Museum De Koperen Knop is bijna voltooid.
• Op 4 oktober was de HV present op de Seniorenbeurs in sporthal De Wielewaal. Er was een doorlopende fotopresentatie met een beamer en een scherm. Ook daar werden weer veel gesprekken gevoerd, maar nieuwe leden werden niet geboekt.
• De najaarslezing werd gehouden door mevrouw Olga Harmsen, eigenaar van projectbureau Maison l’Art Nouveau . Een heel interessante en bijzonder leerzame lezing over Art Nouveau aan de hand van een groot aantal beelden. Na de lezing werd kort aandacht besteed aan het feit dat. Mw. Van de Bree en dhr. De Haan al veertig jaar deel uitmaken van het bestuur van de HV. Aan het werd een geschenk en een bloemetje overhandigd.
• Veel tijd is besteed aan de inrichting van de nieuwe website. Het resultaat mag er nu zijn! De samenwerking met MM Design was (en is) erg prettig. MM Design is voor de beheerder van de website een zeer toegankelijke ‘helpdesk’ en een prettige partner.
• Mevrouw Van Lopik was weer namens de HV met een stand aanwezig tijdens de Moonlight Shopping op De Buurt in Boven-Hardinxveld.
• Op 25 januari heeft mevrouw Van Lopik, geassisteerd door de heer Van Wijngaarden een presentatie verzorgd in De Maashof. Het was een heel plezierige avond
• Tijdens de kerstmarkt en proeverij op het plein bij winkelcentrum De Giessenhof op 14 december heeft de Vereniging ook het HIC opengesteld. Behoudens wat familieleden van bestuursleden heeft niemand het HIC bezocht. Het HIC lag ook wel een beetje uit de loop, (voor zover er al loop was.....)
• De dames Van Lopik en Kampman hebben een aantal rondleidingen door het dorp verzorgd. De diverse groepjes waren zeer enthousiast over deze wandelingen.
• De heer Van Wijngaarden heeft op 25 maart de cultuurbijeenkomst, uitgeschreven door de cultuurmakelaar van Servanda, bijgewoond. De bedoeling was om te peilen of er behoefte bestaat aan het oprichten en ontwikkelen van een cultureel platform, dat dient als klankbordgroep in de ontwikkeling van cultureel beleid van de gemeente en als ontwikkelplatform van culturele initiatieven en samenwerking.
• Tevens heeft de heer Van Wijngaarden de Vereniging vertegenwoordigd tijdens de droomsessie beeldkwaliteit, verzorgd door het Wellantcollege De Bossekamp. Leerlingen van het vmbo Wellantcollege Ottoland deelden in 'een droomsessie' hun beelden over hoe de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden er in 2030 moet uitzien. Dit deden zij samen met vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, gemeente Molenlanden, maatschappelijke organisaties en ouders. Het was erg leuk om samen met jongeren na te denken over de toekomst van de waard. Het was opvallend hoeveel waarde door deze tieners werd gehecht aan het behoud van de leefomgeving!
• Op 26 maart heeft de heer Van Wijngaarden een presentatie gegeven in de bibliotheek in het kader van ‘Koffie met… ‘. Het onderwerp was ‘De moeder de vrouw’ Dit keer dus met de heer Van Wijngaarden, die het publiek heeft verteld over het leven van de vrouw in Hardinxveld en Giessendam in vanaf ca. 1900 tot heden.
• Ook is de nodige aandacht besteed aan het onderwerp ‘Stolpersteine’. Mevrouw Van Lopik was op 12 maart aanwezig bij het aanbrengen van de struikelstenen door de heer Günter Demnig voor het huis van de fam. Hoekstra, op de Buurt, in vroeger jaren het huis van de familie Meiboom, bijgewoond.
• De Genealogische Werkgroep heeft veel werk verricht en rapporteert maandelijks aan het bestuur.

Plannen voor 2019
• Zaterdag 13 april a.s. neemt de Vereniging deel aan een proeverij/markt in De Koperen Knop t.g.v. het dertigjarig jubileum van dit museum
• Gewerkt wordt aan een conversie van het objectregistratiesysteem van de HV naar het ADLIB-systeem van De Koperen Knop.
• Uiteraard geeft de H.V. weer acte de présence op de braderie 15 juni a.s.
• In de maand juli zal de zomereditie van het Mededelingenblad worden verzonden.
• De OMD wordt dit jaar gehouden op 14 september. Invulling van deze dag is nog in behandeling.
• Het thema is “Plekken van plezier”.
• In het najaar zal het boek van de heer Ronald Nederveen, ‘Begraven in Hardinxveld-Giessendam’ verschijnen.
• Het onderwerp van de najaarslezing blijft nog even een verrassing. Er moet nog contact worden opgenomen met de spreker.


Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als lid ? Vul dan het aanvraagformulier in of stuur een e- mail

Stuur een mail
Lid worden HV Twitter

Word lid van
onze vereniging!

Lid worden