De Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam

De Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam is opgericht in 1978 en telt op dit moment ca.850 leden.
De vereniging houdt zich bezig met de bevordering van de belangstelling voor de plaatselijke historie in al haar facetten,  waarbij behoud van de historische waarden voorop staat.
Hierbij komen zowel archiefonderzoek, behoud van oude panden als het bijhouden van een uitgebreid archief en een foto collectie aan de orde. De vereniging realiseert haar doelstellingen door tal van activiteiten.

Daarnaast houdt de vereniging zich actief bezig met de beoefening van de plaatselijke geschiedenis. Plaatselijk genealogisch onderzoek legt daarbij een verbinding tussen de historie en de bewoners. Hierbij komen archiefonderzoek en literatuuronderzoek aan de orde. De vereniging realiseert haar doelstellingen door tal van activiteiten.

"In het gerestaureerde pand Peulenstraat 243 heeft de vereniging een eigen informatiecentrum, dat elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend is."

Publicaties
Minstens een keer per jaar verschijnt er een boekje in de Historische Reeks Hardinxveld- Giessendam. Daarnaast verzorgt de vereniging ook andere publicaties, over het algemeen groter van omavang, die veelal voor de leden tegen een gereduceerde prijs verkrijgbaar zijn.

Mededelingenblad
Elk halfjaar verspreidt het bestuur een mededelingenblad onder de leden. Hierin staan buiten het nieuws van het bestuur, artikelen die door de leden worden aangeleverd en redactionele artikelen opgenomen over historische feiten en gebeurtenissen.

Lezingen
In het voorjaar en in het najaar organiseert de vereniging een lezing over een plaatselijk of regionaal geschiedkundig onderwerp.

Historisch Informatie Centrum
In het gerestaureerde pand Peulenstraat 243 heeft de vereniging een eigen informatiecentrum, dat elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend is. Hier kan het archief van de vereniging worden geraadpleegd evenals de uitgebreide foto collectie, de leggers van de krant "Rondom de Giessen" en een groot aantal genealogische gegevens. U kunt hier ook terecht voor uitgaven van de vereniging.

Depot
Achter museum De Koperen Knop is in 1993 op initiatief van de historische vereniging een smederij en een wagenschuur gebouwd. Boven deze gebouwen heeft de vereniging haar restauratiewerkplaats en depotruimte.

Monumenten
Ook ten aanzien van de landelijke en gemeentelijke monumenten is de vereniging actief. Zij participeert onder andere in de monumentencommissie. De vereniging komt daadwerkelijk in het geweer als er monumenten of andere beeldbepalende gebouwen of plaatsen in het geding zijn.

Word lid van
onze vereniging!

Lid worden