Rubriek 1, Akten e.d.

Map 1

Inv.nr.

Omschrijving

Herkomst

1

Eigendomsbewijs voor dhr. Adriaan van der Plas d.d. 18 mei 1927

Mevr. G. Stam-Bongen

2

Eigendomsbewijs voor dhr. D.Brouwer d.d. 14/21 jan. 1914

Mevr. G. Stam-Bongen

3

Eigendomsbewijs voor dhr. A. Heykoop d.d. 14/21 jan. 1914

Mevr. G. Stam-Bongen

4

Eigendomsbewijs voor dhr. J.W. den Breejen d.d. 14/21 jan. 1914

Mevr. G. Stam-Bongen

5

Pachtcontract tussen dhr. J.G. Swets en P. Stam d.d. 14 mrt 1944

Mevr. G. Stam-Bongen

6

Huurcontract tussen dhr. J.G. Swets en P. Stam d.d. 1 jan. 1919

Mevr. G. Stam-Bongen

7

Eigendomsbewijs voor dhr. Jacob Rikkers d.d. 9/16 jan. 1920

Mevr. G. Stam-Bongen

8

Eigendomsbewijs voor  Antonius W.Bongers d.d. 13/20 juli 1917

Mevr. G. Stam-Bongen

Map 2

Inv.nr.

Omschrijving

Herkomst

9

Akten van koop- verkoop, huurovereenkomsten, eigendomsbewijzen e.d.

Mevr. G. Stam-Bongen

10

Familiegegevens en andere genealogische wetenswaardigheden

Mevr. G. Stam-Bongen

11

Rekening van notaris Ets voor dhr. P.Stam i.v.m. opmaken huurcontract d.d. 24 de. 1918.

Mevr. G. Stam-Bongen

12

Rekening van nitaris Ets voor dhr. P.Stam i.v.m. opmaken huurcontract d.d. 12 okt. 1918

Mevr. G. Stam-Bongen

13

Kavellijst van te verkopen rijsgewassen d.d. 16 nov. 1955

Mevr. G. Stam-Bongen

14

Huurcontract tussen dhr. Cornelis A. van Houwelingen en dhr. Pieter Stam d.d. 11 mrt. 1929

Mevr. G. Stam-Bongen

15

Kavellijst van te verkopen onroerende goederen d.d. 12 dec.1848

Dhr. H.A. de Kok

16

Bewijs van eigendom voor dhr. Jan de Mik d.d. april 1865 (kopie)

Dhr. L. van Wingerden

17

Bewijs van eigendom voor dhr. W.de Jong d.d. 27 dec.1878 (kopie)

Dhr. L. van Wingerden

18

Acte van verkoop van café Schalk (later "Nebo") aan de n.v. "De Harmonie" d.d. 5 okt. 1907 (kopie)

via dhr. J. Dubbeldam

19

Transportacte van pand "Nebo" van S.O.P naar gem. Hardinxveld- Giessendam d.d. 29 dec. 1978

Dhr. D.J. de Jong

20

Regest en transscriptie van oorkonde waarin de tiend te Hardinxveld wordt verpacht d.d. 2 nov. 1252

Dhr. J. den Breejen

21

Inventaris van de boedel van Ariaantje Verschoor (pand Nebo) (kopie) 1731

Dhr. P. den Breejen

22

Eigendomsbewijs voor dhr. Jan Dirk Blokland d.d. 12 apr.1900

Mevr. Van Dam- Blokland

23

Eigendomsbewijs werf Arie de Leur (+ bijlage 1904) d.d. 18 maart 1901

Mevr. Van Dam- Blokland, Driebergen

24

Testament van mej. Cornelia Blokland d.d. 9 juli 1925

Mevr. Van Dam- Blokland

25

Overschrijving van grafruimte nr.85 op naam van Joost Jacob Blokland d.d. 15 aug. 1913

Mevr. Van Dam- Blokland, Driebergen

26

Transportbrief voor Wouter Theunisz.Swets (kopie) 1794

via secr.

27

Repertorium op de lenen van de hofstede Arkel in de Alblasserwaard 1317- 1650. Uit: "Ons Voorgeslagt" 

28

Polis voor brandverzekering o.n.v. dhr. P.H.den Breejen voor pand A 186, thans Rivierdijk 144, 1927

Dhr. J.D.Coenraads

29

Acte van verkoop van een koetshuis c.a. door de erven Blokland aan O.A.Wieringa winkelier te H' veld d.d. 10 de. 1909 (kopie)

Dhr. D.de Rooy

30

Acte R.A. Hardinxveld no.32 d.d. 26 mrt. 1712 met transscriptie (kopie)

Werkgr. genealogie Sliedrecht

Map 3

Inv.nr.

Omschrijving

Herkomst

31

Transportacte van een stuk griendland voor Jasper en Cornelis Klein, 1794

Mevr. T. Klijn- Guys

32

Vervangersovereenkomst en koopacte vn de inventaris en enkele andere bescheiden i.v.m. overname vn café "'t Scheepje" door G.Trapman van D.Versteeg 1936/37

Mevr. Keizer- Trapman

33

Hypothecaire obligatie t.b.v. G.J.van Vliet en t.l.v. J.Baardman, 1921

Dhr. G. Baardman

34

Bewijs van eigendom van een erf in de Peulenstraat voor C. Versteeg, 1895

Dhr. G. Baardman

35

Afschrift van koopcontract/bewijs van eigendom van het woonhuis B 554 voor dhr. J.van Duren, aannemer te H'veld, 1919

Dhr. G. Baardman

36

Hinderwetvergunning voor de inrichting van een slagerij voor dhr. F.Baardman, 1910

Dhr. G. Baardman

37

Transportakte van een huis in Buitendams van Teunis Kloot aan Dirk Hoeflaak, 16 mei 1904.

Dhr. De Mik

38

Eigendomsbewijs voor Aart Dubbeldam,d.d.29- 2- 1868

Mevr. N.Alblas

39

Inschrijving voor verkoop hoeve Dijkzicht etc. april 1937.

Jasper de Jong

40

Transportacte van een huis aan de Rivierdijk van Geertje Kleindier aan Bastiaan Hogendonk, 2 maart 1778. 

Mevr. Verhulst

41

Transportacte van een huis aan de Rivierdijk van Bastiaan Hogendonk aan Adriaan Schagen, juni 1783.

Mevr. Verhulst

42

Transportacte van een huis aan de Rivierdijk van Adriaan Schagen aan Bastiaan Hogendonk, aug. 1790

Mevr. Verhulst

Word lid van
onze vereniging!

Lid worden