Welkom

Lees en bekijk hier alles over de historie van Hardinxveld-Giessendam.

Lees meer

Actueel

In Memoriam Jan Dubbeldam (1941-2022)

Oktober 2022

Zaterdag 15 oktober overleed Jan Dubbeldam, oud- bestuurslid van de Historische Vereniging.

Jan Dubbeldam was vanaf het eerste begin nauw betrokken bij de vereniging en was 30 jaar penningmeester. Hij was betrokken, vasthoudend en wilde van alles leren en weten. Jan was één van de grote voorstanders van de vestiging van een Historisch Informatiecentrum, en hij droeg ook als timmerman zijn steentje bij aan de betimmering. Vanaf het eerste begin was hij betrokken bij Museum De Koperen Knop. De bouw van de smederij met wagenschuur was een project dat Jan, samen dhr. Johan de Jong volledig heeft begeleid. Later leverde hij zijn aandeel bij de herbouw van het ‘stookhuisje’.

Iedere zaterdag was hij aanwezig in het HIC, hoewel hij de laatste tijd tobde met zijn gezondheid sloeg hij maar zelden over.

We zullen hem missen!

-

Koninklijke onderscheiding en afscheid

Oktober 2022

Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 september werd afscheid genomen van vier bestuursleden, Johan van den Bout, Arnold de Haan, Adri Kampman en Nel Scheijgrond.

Tot zijn grote verrassing werd Arnold de Haan, mede-oprichter van de HV en gedurende 44 jaar lid van het bestuur, benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door wethouder Trudy Baggerman

-

De bebouwde cultuur in onze omgeving’, presentatie door Evert van Lopik

September 2022

Dinsdagavond 11 oktober  houden we onze ‘najaarslezing’ in zalencentrum De Parel, Talmastraat 9, te Hardinxveld-Giessendam, aanvang 20.00 uur.
De presentatie, met als titel Bebouwde cultuur in onze omgeving zal worden verzorgd door beeldend kunstenaar Evert van Lopik, die aan de hand van een visuele presentatie onze bebouwde omgeving zal laten zien. Hij doet dit vanuit zijn bestuurslidmaatschap van Stichting Dorpsbehoud, een organisatie die samen met de Historische Vereniging en Museum De Koperen Knop de schoonheid en de cultuur van ons dorp tracht te bewaren. 
Als lid van Stichting Dorpsbehoud is Evert van Lopik een pleitbezorger om gebouwen en huizen die onze dorpscultuur lange tijd hebben bepaald niet zomaar af te breken. Hij zal ons veel dia’s laten zien van bijzondere panden in diverse bouwstijlen, kleine en grote monumenten, die niet alleen in ons dorp te vinden zijn maar in de gehele Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 
Wij hopen u te ontmoeten bij deze interessante presentatie op 11 oktober a.s. 
En zoals gebruikelijk zijn ook niet-leden van harte welkom. De toegang is gratis.
Aansluitend zal nog een korte ledenvergadering worden gehouden met één agendapunt: de goedkeuring van de nieuwe statuten. 

Lees meer

Veelbezocht

Publicaties

Mededelingenblad

Vereniging

Archief

Word lid van
onze vereniging!

Lid worden